Menu


Tidsbestilling og information
Hvem kan undersøges
Undersøgelser
Røntgenundersøgelse
Link
Sådan finder du klinikken
Ultralyd
Ventetid på undersøgelser
Information til fagpersoner
Om henvisninger - for læger
Information til henvisende læger
Røntgenstråler
Hvordan klager du
Persondatabeskyttelse
Kvalitet og Patientoplevelser
FERIE
Billedmateriale på undersøgelse

 

Information til henvisende læger

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken er en moderne røntgenklinik, som udfører konventionelle røntgen- og ultralydsundersøgelser på højt niveau.

Klinikken udfører ikke længere:​

 

 • Klinisk Mammografi (der henvises til de øvrige røntgenklinikker, hvis det ikke er et pakkeforløb)

 • IV Urografi (der bør foretages CT-urografi i stedet)

 • Røntgen af spiserør, mavesæk, tyndtarm og tyktarm (der bør foretages skopi i stedet)

 • Røntgen af kæbeled og bihuler (vi har kendskab til Røntgenklinikken på Amagerbrogade, de har specialudstyr til dette)

 • Venøs insufficiens (bør udredes via karkirurg)

 • Doppler af halskar

  Flere undersøgelser på samme henvisning:

  Af strålehygiejniske og tidsmæssige årsager vil klinikkens personale i tilfælde af "mange undersøgelser på samme henvisning" reducere i antallet af undersøgelser baseret på en konkret vurdering af henvisningen og patientens symptomatologi.

  Klinikken har overenskomst med Danske Regioner og kan lave undersøgelser på det offentliges regning (ydernummer) for patienter som har bopælskommune i Region Hovedstaden. Vi modtager også privat og forsikringspatienter.

  ​Vores ventetid er minimal, ofte kun få dage. Dog længere ventetider på Ultralydsundersøgelser.

  Alle røntgenoptagelser bliver lagret digitalt på klinikkens billedbehandlingssystem (PACS). Resultatet af undersøgelsen (epikrisen) sendes til den henvisende læge som edifact.

  Hvis du som speciallæge/Hospital ønsker billedmateriale skal der fremsendes en mail til mr.roentgen@mail.dk. Vi sender det ønskede materiale i et lukkede software program (IED Sectra) som kan uploades til diverse systemer.

  Henvisninger:

  I henhold til § 9 i sundhedsstyrelsens ”bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter” (bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændring i bekendtgørelse nr. 1090 af 3. september 2007, retsinformation.dk.), er der pålagt os, at informere om retningslinjer i relation til patient henvisninger:

  Hvem kan henvise?

  Praktiserende læger og speciallæger med ydernummer kan henvise patienter til os.

  ​​Henvisningens Udformning (Af henvisningen skal fremgå)

 • Patientens navn, adresse, cpr. nummer. (Der må også gerne fremgå telefonnummer til patienten). Henviseren til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen.
 • Ønsket undersøgelse/undersøgelser skal fremgå.
 • Henviseren til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om tidligere relevante røntgenundersøgelser, som han/hun har kendskab til. Gamle undersøgelser bruges til at sammenligne og udføre et korrekt svar.
 • Der skal oplyses om graviditetsforhold, når dette er relevant.
 • Det skal fremgå af henvisningen hvem der har udfyldt den såsom ydernr., SKS nr. Edifact lokationsnr., SE nr.​

  MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken, Peter Bangs Vej 7A, Etage 0, 2000 Frederiksberg