Menu


Tidsbestilling og information
Hvem kan undersøges
Undersøgelser
Røntgenundersøgelse
Link
Sådan finder du klinikken
Ultralyd
Ventetid på undersøgelser
Information til fagpersoner
Røntgenstråler
Hvordan klager du
Persondatabeskyttelse
Kvalitet og Patientoplevelser
Lukke eller feriedage
Billedmateriale på undersøgelse

Information til patienter og pårørende om indrapportering af en utilsigtet hændelse, ansøgning om erstatning eller klage over en sundhedsperson.

Utilsigtet hændelse

Klinikken skal gøre patienter og pårørende opmærksom på, at patienter eller deres pårørende kan indrapportere en utilsigtet hændelse, hvis de ønsker det.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed i klinikken, der medfører skade for patienten eller risiko for skade.

Med skade menes en utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten.

Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

Indrapportering kan ske på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Patienterstatning

Hvis en patient eller patientens pårørende mener, at patienten har lidt skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet, kan man søge om erstatning hos Patienterstatningen. Man kan få erstatning, hvis man har lidt et økonomisk tab som følge af skaden. Der kan også ydes en godtgørelse for svie og smerte og for varigt mén.

Anmeldelse af skaden kan ske på Patienterstatningens hjemmeside:  https://pebl.dk/da/selvbetjening

Klage til Styrelsen for Patientklager

Hvis en patient eller patientens pårørende er utilfredse med den sundhedsfaglige behandling patienten har modtaget kan man sende en klage til Styrelsen for Patientklager.

Klagen kan indgives på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside: https://stpk.dk/da/behandling/klag-over-sundhedsfaglig-behandling

Hvis man ønsker at sende en klage eller ros direkte til klinikken, skal man bruge følgende mail: ( mr.roentgen@mail.dk ) att. Klinikchef.

Det er vigtig hvis man sender mail til klinikken at der ikke er oplyst CPR nr. grundet sikkerheden - alle mail indeholdt et CPR nr. kommer ikke ind i vores indbakke.

  MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken, Peter Bangs Vej 9 C, 2000 Frederiksberg